Ikäihmisten uhkapelaaminen kasvussa, 16.12

Ikäihmisten pelaamisessa on usein kyse päivien täyttämisestä – pelaaminen on ajanviettoa, joka muuttuu ongelmaksi.
Ikäihmisten pelaamisessa on usein kyse päivien täyttämisestä – pelaaminen on ajanviettoa, joka muuttuu ongelmaksi.

Useat mediat uutisoivat tänään 16.12.2018 vanhusten rahapelaamisen olevan kasvussa. Samalla myös ongelmat kasvavat. Erityisesti eläkkeellä olevat vanhemmat rouvat jäävät koukkuun hedelmäpelien pelaamiseen. Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa otsikoi juttunsa ”Kilinää, kolinaa, vilinää ja vilkkuvia valoja”, joka kieltämättä antaa kuvan siitä, miksi pelaaminen kiehtoo vanhempia naisia. 

Jutussa haastatellut asiantuntijat sanovat, etteivät ikäihmiset haukeudu hoitoon käsistä lähteneen kolikkopelien pelaamisen vuoksi. Se ei välttämättä tarkoita, etteikö syytä olisi.

PE­LIK­LI­NI­KAN tie­to- ja tu­ki­pis­te Til­tin koor­di­naat­to­rin Jen­ni Käm­pin mu­kaan pe­li­riip­pu­vais­ten avun­ha­ki­joi­den jou­kos­sa ikäih­mi­set ei­vät näyt­täy­dy suu­re­na jouk­ko­na. Käm­pin mie­les­tä ikäih­mis­ten on­gel­mat saat­ta­vat kui­ten­kin jää­dä pii­loon, ei­kä apua on­gel­ma­ti­lan­teis­sa vält­tä­mät­tä ha­e­ta. 

– Jois­sa­kin tut­ki­muk­sis­sa eri­tyi­ses­ti ikäih­mis­ten pe­laa­mi­sen on ha­vait­tu ole­van tie­tyn­lais­ta pa­ko­pe­laa­mis­ta, jos­sa pe­laa­mi­nen vie huo­mi­on pois elä­män haas­ta­vis­ta ja epä­miel­lyt­tä­vis­tä puo­lis­ta, Kämp­pi to­te­aa.

Suomenmaan jutussa haastateltu A-klikan johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki laittaa osan hoitoon hakeutumattomuuden syystä kulttuurillisten seikkojen piikkiin. Bingoa pelaavat harmaahapset ovat sosiaalinen normi, eikä runsasta rahapelien pelaamista osata nähdä hälyttävänä. Myös nettikasinolla pelaaminen voi helposti jäädä piiloon.

A-KLI­NI­KAN joh­ta­van yli­lää­kä­rin Kaar­lo Si­mo­jo­en mu­kaan ikäih­mis­ten pe­laa­mi­ses­sa on usein kyse päi­vien täyt­tä­mi­ses­tä – pe­laa­mi­nen on ajan­viet­toa, joka muut­tuu on­gel­mak­si.

Si­mo­jo­ki pi­tää on­gel­mal­li­se­na sitä, et­tä ikäih­mis­ten pe­laa­mis­ta ei ai­na tun­nis­te­ta on­gel­mak­si pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­sä­kään.

– Edel­leen aja­tel­laan lii­an hel­pos­ti, et­tä siel­lä on taas yk­si mum­me­li pe­li­au­to­maa­til­la. Pe­laa­mi­nen näh­dään osa­na van­huut­ta: ”kaik­ki ikäih­mi­set­hän pe­laa­vat bin­goa ja ra­ha­pe­le­jä.”

Samasta aiheesta kirjoittava Keskisuomalainen siteeraa THL:n erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulosta, jonka mukaan yllättävän suuri osa ikäihmisistä pelaa rahapelejä riskitasolla.

THL:n erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos kertoo, että vuoden 2015 väestökyselyn perusteella suomalaisten 65–74-vuotiaiden rahapelaaminen on lisääntynyt. Yhdeksällä prosentilla 65–74-vuotiaista on riskitason pelaamista, ja kahdella prosentilla rahapeliongelma.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *